Skip Navigation Links

Show Product

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์ | น้ำยาปรับความเย็นหม้อน้ำ 500 ml(High Cooling Radiator 500 ml)

High Cooling Radiator 500 ml

 

High Cooling Radiator 500 ml
น้ำยาปรับความเย็นหม้อน้ำ 500 ml

ขนาด : 500 มล.

วิธีใช้ :

  1. ปล่อยน้ำในหม้อน้ำออกให้หมด

  2. เติมน้ำ 1/2 ของหม้อน้ำ แล้วเทน้ำลงให้หมดขวด

  3. เติมน้ำให้เต็ม

  4. ควรเปลี่ยนน้ำและเติมน้ำยาใหม่ทุกๆ 20,000 กม.
คุณสมบัติ :

  1. ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของหม้อน้ำ ในอุณหภูมิความร้อนสูง

  2. ปรับสภาพอุณหภูมิให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

  3. ป้องกันปัญหา Over Heat ของหม้อน้ำ