Skip Navigation Links

Show Product

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์ | ผลิตภัณฑ์สารเคลือบเครื่องยนต์(Engine Treatment)

Engine Treatment

 

Engine Treatment
ผลิตภัณฑ์สารเคลือบเครื่องยนต์

ขนาด : 300 มล.

วิธีใช้ :
  1. 1 ขวดสำหรับเครื่องยนต์ไม่เกิน 3,000 cc (ไม่เกินห้องเครื่อง 8 ลิตร)
  2. เทน้ำยาลงในถังน้ำมันเครื่อง
  3. ไม่จำเป็นต้องเปลี่ยนน้ำมันเครื่องใหม่
  4. การใส่น้ำยา 1 ครั้ง สามารถใช้ได้ 50,000 - 80,000 กม.
  5. เปลี่ยนน้ำมันเครื่องครั้งใหม่น้ำยาจะไม่ออกมาด้วย ยกเว้นแต่ตอนที่น้ำยาหมดอายุ
คุณสมบัติ :
  1. เพิ่มประสิทธิภาพการหล่อลื่น ลดประสิทธิภาพการสึกหรอ 95% และยืดอายุ
  2. ช่วยประหยัดน้ำมันเชื้อเพลิงได้ 7-14%
  3. เพิ่มกำลังม้า ลดควันขาว-ดำ เครื่องยนต์เดินเรียบเงียบลง สตาร์ทติดง่าย
  4. การใส่น้ำยา 1 ครั้ง สามารถใช้ได้ 50,000 - 80,000 กม.
  5. เปลี่ยนน้ำมันคเรื่องครั้งใหม่น้ำยาจะไม่ออกมาด้วย  ยกเว้นแต่ตอนที่น้ำยาหมดอายุ