Skip Navigation Links

Show Product

ผลิตภัณฑ์ทำความสะอาดรถยนต์ | ผลิตภัณฑ์ซักพรมและเบาะผ้า(Multipurpose Cleaner)

Multipurpose Cleaner

 

Multipurpose Cleaner
ผลิตภัณฑ์ซักพรมและเบาะผ้า

ขนาด : 1000 มล.

วิธีใช้ :
  1. เทน้ำบนผ้าแห้ง หรือ สเปร์ยลงบนจุดสกปรก แล้วใช้ผ้าเช็ดจุดสกปรก จนจุดหายไป
  2. กรณีซัก...ผ้าใช้ผ้าถูบนจุดสกปรก จนจุดหายไป
  3. ใช้ผ้าแห้งสะอาดเช็ดจุดดังกล่าวจนหมาด
  4. ปล่อยให้แห้งตามธรรมชาติ
คุณสมบัติ :
  1. ทำความสะอาดคราบสกปรกฝังแน่นทุกชนิด
  2. ขจัดกลิ่นอับ ขจัดแบคทีเรีย
  3. ทำความสะอาดง่าย